Giantec Technologies Co., Ltd.

No.202, Sec1, Ming You Road, Yangmei District,
Taoyuan City, Taiwan, R.O.C., 326