Hsing Sheng Auto Parts Co., Ltd.

No. 70-20, Bao’an Road, Yong’an District,
Kaohsiung City, Taiwan, R.O.C., 828