Shyong Woei Industrial Co., Ltd.

No. 1228, Hong Jun Road, Lin. 9,
Dong Sen Li, Pingzhen District,
Taoyuan City, Taiwan, R.O.C., 32466